Vérfertőzés

Gnome globe current event.svg
Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul.
Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont!
Clockimportant.svg
Büntetőjog különös rész 1.
A büntetőjog sorozat része
Scale of justice 2.svg
Az állam elleni bűncselekmények

Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása · Az alkotmányos rend elleni szervezkedés · Lázadás · Rombolás · Hazaárulás · Hűtlenség · Az ellenség támogatása · Kémkedés

Emberiség elleni bűncselekmények

Háborús uszítás · Tiltott toborzás · Népirtás · Apartheid · Polgári lakosság elleni erőszak · Háborús fosztogatás · Bűnös hadviselés · Nk.sz. ált. tilt. fegyv. alk. · Kult.jav.nemzetk.véd.megsértése · Harctéri fosztogatás · Fegyverszünet megszegése · Hadikövet elleni erőszak · Visszaélés a nemzetközi jog által védett jelvénnyel vagy jelzéssel

A személy elleni bűncselekmények

Emberölés · Öngyilkosságban közrem. · Magzatelhajtás · Testi sértés · Fogl.kör.elk.veszélyeztetés · Segítségnyújtás elmulasztása · Gondozás elmulasztása · Az egészségüggyel kapcsolatos bűncselekmények · Kényszerítés · Lelkiism. és vallássz. megsért. · Közösség tagja elleni erőszak · Személyi szabadság megsértése · Emberrablás · Emberkereskedelem · Magánlaksértés · Magántitok megsértése · Visszaélés személyes adattal · Visszaélés közérdekű adattal · Levéltitok megsértése · Magántitok jogosulatlan megismerése · Rágalmazás · Becsületsértés · Kegyeletsértés

A közlekedési bűncselekmények

A közlek.bizt.elleni bcs. · Vasúti,légi,vízi közl.veszélyezt. · Közúti veszélyeztetés · Közúti baleset okozása · Járművezetés ittas vagy bódult állapotban · Járművezetés tiltott átengedése · Cserbenhagyás

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

Szexuális kényszerítés · Szexuális erőszak · Szexuális visszaélés · Vérfertőzés · Kerítés · Prostitúció elősegítése · Kitartottság · Gyermekprostitúció kihasználása · Gyermekpornográfia · Szeméremsértés

A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények

Kiskorú veszélyeztetése · Gyermekmunka · Kisk.kapcstart.akad. · Kisk.elhely.megvált. · Tartási kötelezettség elmulasztása · Kapcsolati erőszak · Családi jogállás megsértése · Kettős házasság

Sablon:Büntetőjog különös rész
 • m
 • v
 • sz

A vérfertőzés a nemi erkölcs elleni bűncselekmények csoportjába tartozó bűncselekmény, a jogi tárgya a nemi kapcsolatoknak a társadalomban kialakult rendje, rokoni kapcsolatok tisztasága.

Magyar szabályozás

 • Btk. 199. § (1) Aki egyenesági rokonával szexuális cselekményt végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • (2) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • (3) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény miatt nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

Elkövetési magatartás

A bűncselekmény elkövetési magatartása a szexuális cselekmény és közösülés. A (2) bekezdésnél csak a közösülés. A közösülés fogalma során eltérő jelentéssel találkozhatunk a köznapi, biológiai és jogi értelmezésénél. Biológiai értelemben közösülés alatt azt a nemi aktust értjük, amikor a férfi nemi szerve részben vagy egészben behatol a nő nemi szervébe, és amely következtében magömlés is bekövetkezik. Büntetőjog a közösülés befejezettségéhez kevesebb feltételt kíván meg: megtörténik a közösülés, ha közösülési szándékkal a nemi szervek érintkezése megtörténik, a férfi hímvesszője a női szeméremajkakkal érintkezik.[forrás?]

Szexuális cselekmény: "a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul".

A bűncselekmény alanya

Szükségszerűen két személynek kell részt vennie a cselekmény elkövetésében, a törvény csak a legközelebbi vérrokonok nemi kapcsolatát bünteti.

Az (1) szerint a bűncselekmény alanya az egyenes ági rokon. A rokonsági kapcsolatot nem érinti, hogy házasságon kívüli vagy belüli származáson alapul. Az egyenes ági rokonság fogalmát a Csjt. 34. § határozza meg: egyenes ági rokoni kapcsolat leszármazással jön létre, egyenes ági rokonság azok között áll fenn, akik közül az egyik a másiktól származik.

A (3) bekezdés szerint a bűncselekmény alanya a testvér lehet. Testvérek azok, akik ugyanazon szülőktől származnak, legalább egy szülőjük azonos (féltestvérek).

A bűncselekmény-alanyiság alapja a vérségi kötelék, nem pedig a jogi kapcsolat. Az örökbefogadás nem alapozza meg a bűncselekmény létrejöttét.

Szándékosság

Csak szándékosan követhető el, az elkövető tudatának át kell fognia, hogy vérrokoni kapcsolat van közöttük.

Büntethetőség kizárása

A (3) bekezdés alapján nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor a 18. életévét nem töltötte be. Közömbös az, hogy ki kezdeményezte a szexuális kapcsolatot.

20/1999. (VI. 25.) AB határozat

A címbeli AB határozat[halott link] meghozataláig a (3) bekezdés büntetni rendelte a testvérek közötti természet elleni fajtalanságot is. Az alkotmánybíróság szerint a vagy természet elleni fajtalanságot követ el szövegrész alkotmányellenes, mert a törvényi tényállás egyazon cselekvőség tekintetében kizárólag a szexuális irányultságra tekintettel tett különbséget a testvérek között nemük alapján. A vizsgált tényállás a fentiek szerint a fajtalanság különös esetét rendeli büntetni. Ezt a “természet elleni” fajtalanságot csak az azonos nemű testvérek követhetik el. A vizsgált tényállás nem nyilvánítja bűncselekménnyé a különnemű testvérek közötti fajtalanság elkövetését. A tényállás tehát különbséget tesz ugyanazon magatartás tekintetében az azonos nemű és a különnemű testvérek között.

A különbségtétel alapja a vizsgált esetben egyedül a szexuális irányultság: eszerint a homoszexuális testvérpárokat fenyegeti büntetéssel a törvény, a heteroszexuális testvérpárokat nem.

Incesztofília

Az incesztofília nevű parafíliában szenvedő emberek a vérfertőzést szexuális örömforrásként élik meg.

Lásd még

Sablon:Család
 • m
 • v
 • sz
Család
Első fokú rokonok
Másodfokú rokonok
 • Nagyszülők
 • Unokák
 • Nagynéni
 • Nagybácsi
 • Unokahúg és unokaöccs
Harmadfokú rokonok
 • Dédszülő
 • Dédunoka
 • Unokahúg és unokaöccs
 • Nagybácsi
 • Nagynéni
 • Unokatestvér
Házassági rokonság
Mostohacsalád
 • Mostohaapa
 • Mostohaanya
 • Mostohagyerek
 • Mostohatestvér
Rokoni terminológia
 • Rokonság
 • Ausztrál őslakos rokonság
 • Örökbefogadás
 • Affinitás
 • Visszautasítás
 • Válás
 • Elidegenedés
 • Fiktív rokonság
 • Házasság
 • Rokonság ápolása
 • Hawaii rokonság
 • Szudáni rokonság
 • Eszkimó rokonság
 • Irokéz rokonság
 • Varjú rokonság
 • Omaha rokonság
Kapcsolatok
 • Agape (szülői szeretet)
 • Eros (házassági szerelem)
 • Philia (testvéri szeretet)
 • Storge (családi szeretet)
 • Gyermeki kegyesség
 • Polyfidelity
Ünnepnapok
 • Anyák napja
  • USA
 • Apák napja
 • Apa-lánya napja
 • Testvérek napja
 • Országos nagyszülők napja
 • Szülők napja
 • Gyermeknap
 • Családi nap
  • Kanada
 • Amerikai Családi Nap
 • A családok nemzetközi napja
 • Országos családi hét
  • Egyesült Királyság
 • Örökbefogadás nemzeti napja
Kapcsolódó
Nemzetközi katalógusok
 • WorldCat
 • LCCN: sh85064740
 • NKCS: ph121057
 • BNF: cb11966894x
 • KKT: 00565876